Formación en el sector de la construcción

Os dejamos la información de los próximos cursos grauitos del SOIB que ofrecen desde Fundación Laboral de la Construcción.

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN

 

 

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN – CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA

 

 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

 

 

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2023

Inscripció

El termini d’inscripció serà del 10 al 23 de novembre, ambdós inclosos.

Calendari de les proves

Llocs de les proves

Eivissa, Formentera, Inca, Manacor, Maó i Palma

Informació general

—   Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2 i C1) no s’ha d’acreditar cap nivell previ.

—   Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals. En cas que faceu una inscripció a més d’un certificat general, convé que tingueu en compte el següent:

 1. En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
 2. En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
 3. No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració

—   La inscripció es podrà fer de manera telemàtica o presencialment.

—   Taxes:

 

—   Consultau els motius de bonificació i exempció de la taxa d’inscripció i la documentació que s’ha de presentar per acreditar-los en el document «Bonificacions i exempcions de la taxa» al final d’aquesta pàgina.

—   Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

—   Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.

—   No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocat a la prova oral.

—   Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, valoració i els models de les proves.

Oportunidades formativas y Laborales en el Sector Náutico – CALVIÀ – LLUCMAJOR – MANACOR – SÓLLER – INCA – SINEU – ANDRATX

Xerrades per conèixer les possibilitats formatives i laborals del sector nàutic. Inscripció oberta Llucmajor

 

El sector nàutic t’ofereix una mar d’oportunitats per a la formació i l’ocupació. Embarca’t!

Aquestes jornades informatives que organitzam juntament amb BlueGeneration, projecte europeu que té com a objectiu arribar a la població europea per a formar-se i treballar dins l’economia blava, es duran a terme entre el mes d’octubre de 2022 i el mes de febrer de 2023 a diferents municipis de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Si t’interessa conèixer les possibilitats formatives i laborals per poder dedicar-t’hi professionalment, ara és el moment!
Inscriu-t’hi en el formulari següent:

Inscripcions obertes:

Novembre 2022: Llucmajor. Inscripció fins al 15/11/2022 pitjant aquí.

Una vegada acabi el període d’inscripció contactarem amb tu per donar-te les indicacions del dia, lloc i l’hora de trobada.

 • Inscripció pendent:

Novembre: Calvià i Andratx

Desembre: Comarca de Llevant (Manacor)

Gener: Comarca Nord (Pollença)
Comarca Tramuntana (Sóller)
Comarca del Raiguer (Inca)

Febrer: Comarca del Pla (Sineu)
Eivissa (Eivissa Vila)
Formentera (a determinar)

Consulta el contingut i detalls de la xerrada

Més informació al telèfon 971 176 027 o a l’adreça electrònica ofertesehib@soib.caib.es

CURSOS GRATUITOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO PARA JÓVENES

Vos donam informació dels cursos que realitzarà la cambra de comerç properament:

Dos cursos programados, para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, cuyo inicio será el 02/11/2022:

 • REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE.
 • EMPLEADO/A DE TIENDA

NUEVOS CURSOS OFRECIDOS POR UNIÓ DE PAGESOS DE MALLORCA

Os informamos de los nuevos cursos organizados para Noviembre y Diciembre,  por Unió de Pagesos de Mallorca.

Si tenéis interés en participar, debe enviar, especificando el curso, una fotocopia de su DNI / NIE al responsable de formación de la Unió:  formacioupm01@gmail.com o 685 104 544 o 971 464 142 .

Os informem dels nous cursos organitzats pels mesos de novembre i desembre, per la Unió de Pagesos de Mallorca.

Si voleu participar a alguns dels cursos oferts, per favor, heu d’enviar, especificant el curs, una fotocopia del DNI / NIE al responsable de formació de la Unió: formacioupm01@gmail.com o 685 104 544 o 971 464 142.

 

FORMACIÓN en PREVENCIÓN DE RIESGOS GRATUITA DE FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Desde la Fundación Laboral de la construcción ofrecen formaciones con certificado de profesionalidad de niveles 1 y 2  y con comienzo tanto en 2022 como en 2023.

Además de ofrecer la formación de PRL para trabajos de albañilería tanto en Palma como en Manacor

Si necesitas más información pide cita con tu técnica o técnico de Orienta.

Des de la Fundació Laboral de la construcció ofereixen formacions amb certificats de professionalitat de nivells 1 i 2 y amb data de començament tant al 2022 com al 2023.

A més d’oferir la formació de PRL per a treballs de picapedrer tant a Palma com a Manacor.

Si et fa falta me informació demana cita amb la teva tècnica o el teu tècnic d’Orienta.

 

Cursos del programa otoño en APICULTURA

 

Las compañeras y compañeros de Unió de Pagesos de Mallorca, realizan diferentes formaciones en materia de Apicultura para este otoño.

Para participar hay que enviar un correo indicando el nombre del curso, vuestro nombre completo, DNI, teléfono y e-mail de contacto y vuestra fecha de nacimiento a la dirección de correo electrónico formacioupm01@gmail.com.

 

 

 

Oferta cursos gratuïts per a joves.

Desde el Institut Balear de la Joventut ofrecerán cursos de competencias clave y formación complementaria para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
Los cursos de competencias clave facilitan los conocimientos básicos necesarios para poder acceder a Certificados de Profesionalidad nivel 2. Para conocer más sobre estos cursos podéis seguir el siguiente enlace: https://inemayuda.es/como-obtener-las-competencias-clave-para-acceder-a-un-certificado-de-profesionalidad/ 
La formación complementaria es en los ámbitos de comercio y administración. Los requisitos de acceso de los cursos son:
 • Mayores de 16 años.
 • Apuntados en el SOIB como a demandantes o mejora de empleo.
 • Para los cursos de competencias clave, que no tengan la ESO.
Los cursos es harán de lunes a viernes de 9 a 13h en nuestras instalaciones del Velòdrom de les Illes Balears.
 • Competencia claveFCOV22 Comunicación en lengua castellana – N2.
 • ADGG053PO Ofimática.
 • Competencia claveFCOV05 Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) – N2.
 • COML019PO Organización del almacén.
 • Competencia clave: FCOV24 Comunicación en lengua catalana  N2
 • ADGG077PO Técnicas administrativas.
Para más información e inscripciones podéis contactar con ellos en el teléfono 971178965 o a través del correo electrónico participacio@ibjove.net
Des de l’Institut Balear de la Joventut oferiran cursos de competències clau i formació complementària per a joves en situació de vulnerabilitat social.
Els cursos de competències clau faciliten els coneixements bàsics necessaris per poder accedir a Certificats de Professionalitat nivell 2. Per conèixer més sobre aquests cursos podeu seguir el següent enllaç: https://inemayuda.es/como-obtener-las-competencias-clave-para-acceder-a-un-certificado-de-profesionalidad/
La formació complementària és en els àmbits de comerç i administració. Els requisits d’accés dels cursos són:
 • Majors de 16 anys.
 • Apuntats en el SOIB com a demandants o millora de feina.
 • Pels cursos de competències clau, que no tenguin l’ESO.
Els cursos es faran de dilluns a divendres de 9 a 13h en les nostres instal·lacions del Velòdrom de les Illes Balears.
 • Competència clauFCOV22 Comunicació en llengua castellana – N2.
 • ADGG053PO Ofimàtica.
 • Competència clauFCOV05 Comunicació en llengües estrangeres (anglès) – N2.
 • COML019PO Organització del magatzem.
 • Competència clau: FCOV24 Comunicació en llengua catalana  N2
 • ADGG077PO Tècniques administratives.
Per més informació i inscripcions podeu contactar amb nosaltres al telèfon 971178965 o a través del correu electrònic participacio@ibjove.net.

IV Curso online Emprendimiento “Desafío Mujer Rural”

En el marco del programa Desafío Mujer Rural, del Instituto de las Mujeres y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se convoca la cuarta edición del Curso Emprendimiento “Desafío Mujer Rural”, una iniciativa cuyo objetivo es dotar a las emprendedoras y empresarias del medio rural de conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para desarrollar su modelo y su plan de negocio en el ámbito rural.

Este curso gratuito se impartirá en formato online a través de la plataforma de formación Desafío Mujer Rural y se desarrollará como un itinerario formativo práctico de dos meses de duración que incluye seis talleres y acompañamiento a través de tutorías/asesoramiento individual y grupal.

Los contenidos están enfocados a la concreción de la idea de negocio de las participantes, su modelo de negocio y el desarrollo de su plan de negocio, todo ello introduciendo de manera transversal el enfoque de género en el emprendimiento, las características específicas y condicionantes que afectan a las mujeres rurales.

Fecha de realización: del 26 de septiembre al 4 de noviembre de 2022.

Fecha de inscripción: del 12 al 18 de septiembre de 2022.

Modalidad: Online. Plataforma de formación Desafío Mujer Rural: www.formaciondesafiomujerrural.es

Destinatarias: Emprendedoras con idea de negocio concreta y empresarias del

medio rural.

Programa:

Taller 1. Mujeres emprendedoras en el medio rural: de la idea de negocio al plan ¿qué es un plan de empresa?

Taller.2. Describo mi proyecto. Investigo, analizo y describo mi mercado.

Taller.3. Estrategia comercial y plan de marketing

Taller 4. Elaboro mi plan de producción y prestación de servicios y los recursos humanos

Taller 5. Formas jurídicas adecuadas para la empresa. Obligaciones fiscales en la actividad empresarial

Taller.6. El plan económico financiero

Inscripciones: La solicitud de inscripción en el curso debe realizarse en la plataforma de formación Desafío Mujer Rural www.formaciondesafiomujerrural.es

Una vez realizado el registro en la misma, podrá solicitarse plaza en el curso.

 

CAT – 

En el marc del programa Desafiament Dona Rural, de l’Institut de les Dones i cofinançat pel Fons Social Europeu, es convoca la quarta edició del Curs Emprenedoria “Desafiament Dona Rural”, una iniciativa que té per objectiu dotar les emprenedores i empresàries del medi rural coneixements, eines i habilitats necessàries per desenvolupar el model i el pla de negoci en l’àmbit rural.

Aquest curs gratuït s’impartirà en format en línia a través de la plataforma de formació Desafiament Dona Rural i es desenvoluparà com un itinerari formatiu pràctic de dos mesos de durada que inclou sis tallers i acompanyament a través de tutories/assessorament individual i grupal.

Els continguts estan enfocats a la concreció de la idea de negoci de les participants, el seu model de negoci i el desenvolupament del seu pla de negoci, tot introduint de manera transversal l’enfocament de gènere a l’emprenedoria, les característiques específiques i condicionants que afecten a les dones rurals.

Data de realització: del 26 de setembre al 4 de novembre del 2022

Data d’inscripció: del 12 al 18 de setembre del 2022.

Modalitat: Online. Plataforma de formació Desafiament Dona Rural: www.formaciondesafiomujerrural.es

Destinatàries: Emprenedores amb idea de negoci concreta i empresàries del medi rural.

Programa:

Taller 1. Dones emprenedores al medi rural: de la idea de negoci al pla què és un pla d’empresa?

Taller.2. Descric el meu projecte. Investigo, analitzo i descric el meu mercat.

Taller.3. Estratègia comercial i pla de màrqueting

Taller 4. Elaboro el meu pla de producció i prestació de serveis i els recursos humans

Taller 5. Formes jurídiques adequades per a l’empresa. Obligacions fiscals a l’activitat empresarial

Taller.6. El pla econòmic financer

Inscripcions: La sol·licitud d’inscripció al curs s’ha de fer a la plataforma de formació Desafiament Dona Rural

www.formaciondesafiomujerrural.es

Un cop realitzat el registre a la mateixa, podrà sol·licitar-se plaça al curs.

TRABAJO Y FORMACIÓN EN EL SECTOR NÁUTICO

¿Te interesa trabajar en el sector náutico? Se buscan personas que quieran formarse o trabajar en reparación y mantenimiento naval.

 

 

Ofertas de trabajo. Job day 21 de septiembre de 2022

Empresas del sector náutico seleccionan personal de diferentes perfiles profesionales. Si te interesa, inscríbete hasta el 16 de septiembre inclusive en el formulario siguiente e indica a qué perfil o perfiles quieres optar.

Inscripción job day sector náutico

 

Plazas SOIB Formació Dual sector náutico

Si lo que quieres es formarte con un contrato de formación y aprendizaje, en los documentos siguientes encontrarás los requisitos para participar.

Si te interesa y cumples los requisitos, inscríbete hasta el 16 de septiembre inclusive en los formularios siguientes:

Inscripción SOIB Dual Carpintería náutica

Inscripción SOIB Dual Pintura náutica

 

Si te han preseleccionado recibirás una invitación por sms, correo electrónico o una llamada telefónica para asistir a la jornada que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre de 2022 en las instalaciones de la Autoritat Portuària de les Illes Balears, por la mañana para el job day y por la tarde para la selección de alumnado trabajador para SOIB Dual.

Más información en el teléfono 971 176 027 o en la dirección electrónica ofertesehib@soib.caib.es

 

Fuente: SOIB