Este jueves 11 de noviembre te ofrecemos dos fantásticos talleres que creemos serán de gran utilidad en tu itinerario de inserción laboral:

DIARIO DE OCUPACIÓN: Te enseñaremos a manejar una de las principales herramientas para la búsqueda de empleo… se trata de una agenda para la ocupación que te entregaremos gratuitamente y te enseñaremos a sacarle el máximo partido… este Diario te ayudará a organizar, planificar y hacer seguimiento de todas las acciones que vayas realizando en tu proceso de búsqueda de empleo.

Hora de inicio: 10.30 hs

MOTIVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO:

Gracias a este taller podrás aprender ciertas estrategias y encontrar argumentos que faciliten tu motivación y te ayuden conseguir una buena actitud para enfrentar tu proceso de inserción laboral y también para no perder la motivación y las ganas de ir a trabajar.

Mantener el empleo es tan importante como conseguirlo y existen algunas estrategias que puedes utilizar para conseguirlo… te las mostramos!!!

Hora de inicio: 12.15 hs

 

Si te interesa asistir puedes contactar con tu orientadora laboral y reservar tu plaza.

ORIENTA 971 27 79 14 – orienta@usoib.es

 

TALLERES EN ORIENTA

Esta semana tenemos tres interesantes talleres para ofrecerte:

 

COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO:

 • En esta ocasión aprenderemos a crear y manejar un perfil en Infojobs y a inscribirnos en ofertas.

Hora de Inicio: 9.20 (duración 1 hora)

 

EMPODERAMIENTO Y AUTOESTIMA

Hora de Inicio: 10.30  (duración aprox. 2h)

 • En este taller te ofreceremos herramientas y estrategias para mejorar tu autoestima, para aprender a conocerte mejor y para empoderarte en tu proceso de inserción laboral.

 

MOTIVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO

 • Un taller imprescindible para todas las personas que participan en nuestros itinerarios ya que nos ayuda a encontrar la motivación y los recursos necesarios para afrontar nuestra inserción con la mejorar actitud y conseguir mantener nuestro puesto de trabajo de forma más estable a medio y largo plazo.

Hora de Inicio: 12.30  (duración aprox. 2h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta setmana tenim tres interessants tallers per oferir-te:

COMPETÈNCIES DIGITALS PER A LA RECERCA D’OCUPACIÓ:

En aquesta ocasió aprendrem a crear i gestionar un perfil a Infojobs i a inscriure’ns en ofertes.

Hora d’inici: 9.20 (durada 1 hora)

EMPODERAMENT I AUTOESTIMA

Hora d’inici: 10.30 (durada aprox. 2h)

En aquest taller et oferirem eines i estratègies per millorar la teva autoestima, per aprendre a conèixer-te millor i per empoderarte en el teu procés d’inserció laboral.

MOTIVACIÓ I MANTENIMENT DEL LLOC DE TREBALL

Un taller imprescindible per a totes les persones que participen en els nostres itineraris ja que ens ajuda a trobar la motivació i els recursos necessaris per afrontar la nostra inserció amb la millorar actitud i aconseguir mantenir el nostre lloc de treball de forma més estable a mig i llarg termini.

Hora d’inici: 12.30 (durada aprox. 2h)

Taller de COMPETENCIAS DIGITALES para el EMPLEO / Taller de COMPETÈNCIES DIGITALS per a l’OCUPACIÓ

Este jueves 9 de septiembre realizaremos un taller de COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO

NIVEL 1 – Horario de 9.15 – 10.30

Cita previa SOIB/SEPE – Buscar información en google – Google Maps – Captura de pantalla – Copiar pegar – Localizar y enviar su CV desde los archivos de su móvil.

Reserva tu plaza ya.

Contesta a este mensaje y dile a tu orientadora que quieres participar. Debido a las medidas COVID19 el aforo es muy reducido (5 personas) lo cual nos permite dar la formación con seguridad y además facilita la interacción y la atención más individualizada y adaptada a tus necesidades y conocimientos.

 

TE ESPERAMOS

 

Aquest dijous 9 de setembre realitzarem un taller de compentencies DIGITALS PER A L’OCUPACIÓ

NIVELL 1 – Horari de 9.15 – 10.30

Cita previa amb el SOIB/SEPE – Cercar informació a Google – Fer servir Google Maps – Captura de pantalla – Copiar y aferrar – Localitzar i enviar el CV des dels archius del seu móvil.

Reserva la teva plaça ja.

Contesta a aquest missatge i digues-li a la teva orientadora que vols participar. A causa de les mesures COVID19 l’aforament és molt reduït (5 persones) la qual cosa ens permet donar la formació amb seguretat i a més facilita la interacció i l’atenció més individualitzada i adaptada a les teves necessitats i coneixements.

 

T’ESPERAM

CURS MANTENIMENT D’EMBARCACIONS Finançat per INCORPORA en CÀRITAS MALLORCA

CURS MANTENIMENT D’EMBARCACIONS Finançat per INCORPORA

El curs tindrà una durada total de 220h de les quals 100h són de pràctiques no laborals en empreses.

El perfil està dirigit a persones en edat laboral, amb o sense experiència laboral prèvia o formació en l’àmbit de la nàutica, que tinguin una situació administrativa regularitzada o bé en procés de regularització i que tinguin un mínim de nivell de parla i comprensió del castellà, a més, ha de tenir interès en desenvolupar-se professionalment en el sector nàutic, condicions físiques adequades per dur a terme una tasca repetitiva i varies hores de peu, resistència i aclimatació a condicions meteorològiques de calor o fred en funció de l’època de l’any .

C/ socors 20 A (Fundació Joana Barceló-Càritas Mallorca) en horari de:
Matins de 9h a 13h de dilluns a divendres
Horari d’horabaixa de 15h a 19h de dilluns a divendres també.

La data d’inici dia 1 d’octubre i la data de fi el 15 de novembre aproximadament. Posteriorment a la data del 15 de novembre es duran a terme les 100h de pràctiques en empreses.

Es realitzarà una primera prova/qüestionari de selecció a través de formulari online, per després realitzar una prova presencial.

Més informació en ORIENTA-USO.

CURS OFERT PER CÀRITAS MALLORCA

Taller de COMPETENCIAS DIGITALES para el EMPLEO / Taller d’COMPETÈNCIES DIGITALS per a l’OCUPACIÓ

Este jueves 2 de septiembre realizaremos dos talleres de COMPENTENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO

NIVEL 1 – Horario de 9.15 a 10.30

Conectarte a una red wifi, crear un correo electrónico, adjuntar un archivo y enviar un mail, responder a un email, etc.

Si ya tienes esas competencias inscríbete en el nivel 2 para aprender a manejar la web de ORIENTA en la que encontrarás numerosos recursos de interés para tu búsqueda y/o mejora de empleo.

NIVEL 2 – Horario de 10.45 – 12.30

Presentación y manejo de nuestra página web ORIENTA-USO: ofertas, listados de empresas, tutoriales, etc.

Reserva tu plaza ya.

Contesta a este mensaje y dile a tu orientadora en qué nivel quieres participar. Debido a las medidas COVID19 el aforo es muy reducido (5 personas) lo cual nos permite dar la formación con seguridad y además facilita la interacción y la atención más individualizada y adaptada a tus necesidades y conocimientos.

 

TE ESPERAMOS

 

Aquest dijous 2 de setembre realitzarem dos tallers de compentencias DIGITALS PER A L’OCUPACIÓ

NIVELL 1 – Horari de 9.15 a 10.30

Connectar-te a una xarxa wifi, crear un correu electrònic, adjuntar un arxiu i enviar un mail, respondre a un correu electrònic, etc.

Si ja tens aquestes competències inscriu-te en el nivell 2 per aprendre a manejar el web de ORIENTA en la qual trobaràs nombrosos recursos d’interès per a la cerca i / o millora d’ocupació.

NIVELL 2 – Horari de 10.45 – 12.30

Presentació i maneig de la nostra pàgina web ORIENTA-ÚS: ofertes, llistats d’empreses, tutorials, etc.

Reserva la teva plaça ja.

Contesta a aquest missatge i digues-li al teu orientadora en quin nivell vols participar. A causa de les mesures COVID19 l’aforament és molt reduït (5 persones) la qual cosa ens permet dóna la formació amb seguretat i més facilita la interacció i l’atenció més individualitzada i adaptada a les teves necessitats i coneixements.

 

T’ESPEREM

Cursos de català setembre 2021 – gener 2022

NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@ieb.caib.es o telefonar al 971 17 76 04 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).

A QUIN NIVELL EM PUC INSCRIURE?

No parl català -> Matricula’t al nivell A1

Tenc un títol de català -> Matricula’t al nivell següent

He fet un curs de català -> Matricula’t al nivell següent

No tenc cap títol que acrediti un nivell -> Fes la prova de nivell

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ

 • Tenir 16 anys

Requisits tècnics (només cursos virtuals i a distància):

 • Accés a Internet

 • Alumnes dels nivells A1, A2, B1 i llenguatge administratiu: compte de correu electrònic de Gmail.

PREUS DELS CURSOS

Presencials i virtuals Semipresencials A distància

A1 i A2: 60 € B2: 60 € B2: 50 €

B1 i B2: 80 € C1, C2 i LA: 90 € C1, C2 i LA: 70 €

C1 i C2: 120 €

*Consultau els motius de reducció de matrícula.

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

Estar en situació de desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família amb persones amb discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del 33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

REDUCCIÓ DEL 100 % DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

Ser membre d’una família nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

 

TOTA LA INFORMACIÓ: ESTUDIS BALEARICS

Ayudas para cursar acciones formativas financiadas por el SOIB o impartidas por los centros propios, para el periodo 2021-2022

Podrán solicitar la ayuda las personas trabajadoras que al inicio de la formación estén en situación de desempleo y que hayan finalizado la formación impartida por el centro en el marco de las convocatorias de acciones formativas financiadas por el SOIB y  en los centros propios.

Requisitos:
 • Ayudas para transporte
 • Ayudas para manutención
  • Cuando el alumno o la alumna, para asistir al curso, deba desplazarse de un municipio a otro que diste, al menos, 30 kilómetros del primero y la impartición de las clases sea de mañana y de tarde.
 • Ayudas para alojamiento y manutención
  • Cuando el alumno o la alumna deba desplazarse entre las islas, con la autorización previa del SOIB, para asistir a los cursos. Este gasto se justificará mediante un contrato de alquiler, una factura de hospedaje o por cualquier medio documental acreditativo.
 • Becas para personas con discapacidad
  • Cuando se trate de personas desempleadas con discapacidades que deben estar inscritas con esta condición en la oficina de empleo a fecha de inicio del curso y deben hacer constar esta condición en la Hoja de Demanda de la acción formativa.
 • Ayudas de conciliación
  • Cuando se trate de alumnado desempleado que al inicio de la acción formativa tenga a su cargo hijos menores de doce años y/o familiares dependientes hasta el segundo grado, y que cumplan los requisitos siguientes:
   • No haber rechazado ofertas de empleo adecuadas ni haberse negado a participar en actividades de promoción, formación o reconversión profesional en el plazo de un mes a contar desde el momento en que se haya agotado el subsidio por desempleo o la prestación contributiva.
   • No tener rentas de cualquier tipo superiores al 75% del IPREM.
 • Becas para mujeres víctimas de violencia de género
  • Pueden ser beneficiarias las mujeres víctimas de la violencia de género, inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo.
Importe de la ayuda:
 • Ayudas para transporte: 1,50 euros por día de asistencia.
 • Ayudas para manutención: 8 euros por día de asistencia.
 • Ayudas para manutención y alojamiento: 55 euros por día de asistencia.
 • Becas para personas con discapacidad: 5,50 euros por día de asistencia
 • Ayudas de conciliación: 75% del IPREM diario por día de asistencia.
 • Becas para mujeres víctimas de violencia de género: beca por asistencia de 10 euros por día lectivo hasta la finalización del curso.
Presentación de solicitudes:

Las solicitudes deben formalizarse en el modelo que facilita el Servei d’Ocupació de les Illes Balears y que

en el caso de mujeres víctimas de violencia de género pueden optar por presentar la solicitud en el centro de formación o directamente en el SOIB.

encuentra a disposición de las personas interesadas en la web www.soib.es.

El alumno o alumna debe presentar la solicitud en el centro de formación antes de que finalice la acción formativa.

A la solicitud se debe adjuntar la documentación específica siguiente:

 • Ayudas para alojamiento y manutención:
  • El gasto se debe justificar mediante la presentación de un contrato de alquiler, una factura de hospedaje o por cualquier medio documental acreditativo.
 • Ayudas de conciliación
  • se debe adjuntar fotocopia del libro de familia, certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento correspondiente. En caso de familiares dependientes, se debe adjuntar el certificado de dependencia expedido por la Dirección General de Dependencia u otro organismo competente.
 • Becas para mujeres víctimas de violencia de género
  • Sentencia condenatoria, durante los 24 meses posteriores a su notificación.
  • Resolución judicial que acuerde medidas cautelares para la protección de la víctima, durante su vigencia.
  • Orden de protección acordada a favor de la víctima o, excepcionalmente, el informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta que se dicte la orden de protección.
  • Informe de los servicios sociales comunitarios o especializados que acredite que la mujer es víctima de violencia de género.

La entidad de formación debe recoger las solicitudes del alumnado y debe presentarlas en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears en el plazo de 3 meses desde la finalización de la acción formativa.

FUENTE: SOIB – AJUTS PER CURSAR ACCIONS FORMATIVES

Cursos gratuitos en el sector agrario

La Unió de Pagesos de Mallorca tiene previstos una serie de cursos relacionados con el sector agrario. Algunos serán online y otros presenciales. Son cursos de breve duración pero de temática muy concreta, y todos ellos gratuitos.

 

Los cursos ofrecidos son los siguientes. Verás la información completa de cada curso seleccionando el nombre de cada uno.

 

En caso de querer participar o recibir más información de uno de ellos, al final de cada cartel aparece los datos de contacto de la persona responsable.

 

Fuente: Unió de Pagesos de Mallorca

 

 

Formación gratuita con prácticas en Servicios auxiliares de estética

El próximo 12 de abril se inicia el Certificado de Profesionalidad de nivel 1 en Servicios auxiliares de estética en la Escuela De Formación Profesional Peluquería Y Estética María Y José. Esta formación al ser de nivel 1 no tienen ningún requisito de acceso, por lo que cualquier persona puede acceder al curso.

 

Las preinscripciones están abiertas hasta el día 7 de abril y se pueden realizar en la página de cursos del SOIB en este enlace. En este mismo enlace podrás consultar toda la información relacionada con los módulos formativos y con el centro que los imparte.

 

Si estás realizando un itinerario de inserción laboral en el programa ORIENTA recuerda comunicarle a tu orientadora tu preinscripción en el curso.

 

Fuente: SOIB

 

Cursos gratuitos para personas desempleadas

Cursos gratuitos con fecha de inicio próxima publicados en el buscador de cursos de la web del SOIB.

Las preinscripciones se realizan en el botón de Preinscripción en cada enlace.

 

Si el curso es un certificado de profesionalidad los requisitos de acceso son los siguientes:

 • Nivel 1: sin requisitos de acceso.
 • Nivel 2: Certificado de profesionalidad de nivel 1 en la misma familia; ESO o equivalente.
 • Nivel 3: Certificado de profesionalidad de nivel 2 en la misma familia, bachillerato o equivalente.

 

IDIOMAS

INGLÉS A1

INGLÉS A1

SSCE07 Alemán A2

 

COMERCIO

COMT0110 Atención al cliente, consumidor o usuario  (nivel 3)

COML0110 Actividades auxiliares de almacén (nivel 1)

 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

SSCB0209 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (nivel 2)

 

TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos (nivel 1)

 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos (nivel 1)

 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

IMAI0108 Operaciones de fontanería, calefacción-climatización doméstica (nivel 1)

EOCJ0311 Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción (nivel 1)

 

HOSTELERÍA Y TURISMO

HOTR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar (nivel 1)

 

Fuente: SOIB