Cursos GRATUITOS en ÁLIAD : Atención al paciente hospitalario y Atención al cliente

ÁLIAD

Las clases se impartirán en el centro de formación de ÁLIAD situado en la calle Tomás Forteza 63 bajo, 07006 – Palma de Mallorca.

Si te interesa inscribirte en alguno de estos cursos, envía un correo con la documentación solicitada a infopalma@aliad.es

Atención al Paciente Hospitalario ÁLIAD

Fundamentos de Atención al Cliente ÁLIAD

Estos cursos no tienen coste ya que están totalmente subvencionados por el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) y, al finalizarlos, se entregará un diploma oficial de especialidad formativa avalado por el SOIB.

FORMULARIOS DE SOLICITUD:

Fonaments_At_Client_Full_de_sol·licitud

AtPacHospitalario_Full_de_sol·licitud

Áliad
C/ Tomás Forteza, 63 baixos, 07006 – Palma de Mallorca
Teléfono de att. al  alumno/a: 971 418 614

Teléfono móvil de att. al alumno/a: 609 111 429 / 638 419 602
infopalma@aliad.es 

Formación para el Empleo Verde de 310 h GRATUITA

Mòduls transversals: competèncias laborales, competèncias digitals, igualtat, medi ambient, PRL homologada de 20 hores + treball en alçada 6 horas
60 h
Especialitat formativa “Punto de recarga de vehículo eléctricos”
80 h 
Módul formatiu “Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas” 90h
90 h
Módulo Pràctiques No Laborals (PNL) en Empresa 80h
80 h
Total hores
310 h

CÁRITAS MALLORCA

DATES:  inici aproximat el 16/02/2023 – data de fi aproximada 31/05/2023 ( amb període de pràctiques en empreses inclòs) 

LLOC:  Espais diferenciats en moments diferents .  Una part a la Fundació Joana Barceló (C/ Socors 20A) i una altre part a ASINEM (Polígon de Marratxí) 

HORARI:  

Del 16/02/2023 al 02/03/2023 en horari de 9h a 13h. A Fundació Joana Barceló.

Del 03/03/2023 al 04/05/2023 en horari de 15h a 20h. A ASINEM ( Polígon Marratxí) 

Les PNL es duran a terme a partir del 04/03/2023 (horari a determinar) 

PERFIL: 

El perfil del participant està enfocat a persones en edat laboral. NO és necessari tenir experiència i/o formació prèvia en electricitat o instal·lacions fotovoltaiques, però es valorarà.  La persona haurà de demostrar un mínim de raonament matemàtic i comprensió de lectoescriptura, ja que es tracta d’un requisit exigit per a cursar un Certificat de Professionalitat de Nivell 1.

La persona haurà de tenir la situació administrativa regularitzada.

PROCÉS DE SELECCIÓ:  Es farà una primera prova/entrevista de selecció a través de formulari Online, el participant ho rebrà a través de Whatsapp o bé correu electrònic.  Després de la primera selecció feta a través del formulari online, es realitzarà una prova presencial si ha superat aquest primer formulari.

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN en:

formacio@caritasmallorca.org –   fins divendres dia 27/01/22

Carrer del Seminari, 4, 07001 Palma, Illes Balears

Formación SANITARIA gratuita – Atención al cliente y Ofimática

Os informamos de la selección de FORMACIÓN subvencionada que nos ha hecho llegar una de nuestras empresas colaboradoras: ÁLIAD

Ofrecen formación del ámbito SOCIO-SANITARIO para personas en situación de desempleo y ocupadas. Muchas de estas formaciones no tienen ningún REQUISITO DE ACCESO por lo que suponen una excelente oportunidad para aquellas personas que quieran iniciarse en este Sector o necesiten profesonalizarse y actualizar su formación en el mismo.

También  hay cursos sobre gestión fiscal en Empresas, Excell avanzado y varios de Atención al Cliente o Atención al Público imprescindibles si lo que quieres es trabajar de cara al público.

Las personas usuarias de ORIENTA interesadas en participar en cualquiera de estas formaciones pueden contactar con su orientador/a o pedir cita en el Servicio de Orientación de USO – ORIENTA en el 971277914 o por correo electrónico en orienta@usoib.es

 

ACCIÓN FORMATIVA INCIO FIN DURACIÓN COLECTIVO PRIORITARIO
2382/22 – ADGG020PO EXCEL AVANÇAT 02/02/2023 23/02/2023 20 Desempleados/as
1564/22 – COMT004PO FONAMENTS D’ATENCIÓ AL CLIENT 07/02/2023 07/03/2023 35 Ocupados/as
1565/22 – COMT009PO TÈCNIQUES BÀSIQUES D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 09/03/2023 04/04/2023 30 Ocupados/as
1548/22 – ADGN068PO IMPOST DE SOCIETATS (IS): GESTIÓ FISCAL DE L’EMPRESA – Turno mañana 13/02/2023 27/03/2023 70 Ocupados/as
1562/22 – ADGN068PO IMPOST DE SOCIETATS (IS): GESTIÓ FISCAL DE L’EMPRESA – Turno tarde 13/02/2023 27/03/2023 70 Ocupados/as
1405/22 – SEAD276PO MOBILITZACIÓ DE PACIENTS PER A TÈCNIC DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 02/03/2023 06/06/2023 100 Ocupados/as
2369/22 – SANP020PO NUTRICIÓ I DIETÈTICA 02/03/2023 15/06/2023 110 Desempleados/as
1401/22 – SANT040PO EL PERSONAL AUXILIAR D’INFERMERIA: SERVEIS ESPECIALS (UCI, URGÈCIES, QUIRÒFAN I DIÀLISI) 13/02/2023 04/05/2023 100 Ocupados/as
1399/22 – SANT007PO ATENCIÓ AL PACIENT HOSPITALARI 16/02/2023 04/04/2023 40 Ocupados/as

ÁLIAD

Tfno de información: 971 41 86 14

 «Curs d’especialització en cuina: petit cuiner» – CURSO COCINA GRATUITO

Càritas Mallorca 

Finançat pel Fons Social Europeu.

El curs té durada de 220 hores, de les quals 80 hores son de pràctiques no laborals en empreses.

L’inici del curs serà el proper dia 1 de febrer i la part teoricopràctica finalitzarà el dia 20 de març. 

 • El perfil del mateix està dirigit a persones en edat laboral, amb experiència i/o  formació prèvia en l’àmbit de cuina, ja què es tracta d’un curs d’especialització i situació administrativa regularitzada (o en procés). 
 • El curs es durà a terme a Palma, ddilluns a divendres en horari de 9 h a 13 h. (de dilluns a dijous a les instal·lacions de Petit Cuiner i els divendres a l’Espai Joana Barceló). Al curs hi podran participar un total de 12 persones.  
 • Les pràctiques no laborals en empresa es realitzaran una vegada finalitzin les classes teòric -pràctiques. 
 • Es realitzarà una primera prova de selecció a través de formulari online, per després realitzar una prova presencial.  
 • Aquest curs no està becat.   
 • INSCRIPCIONS Fins dia 18/01/2023 (Inclòs)
 • Dirección: Carrer del Seminari, 4, 07001 Palma, Illes Balears – Teléfono: 971 71 01 35 – formacio@caritasmallorca.org

Cursos de català febrer-maig 2023

En aquesta convocatòria de febrer a maig de 2023 oferim cursos de llengua catalana presencials, virtuals, semipresencials i a distància.

MATRÍCULA EN LÍNIA

TERMINI DE MATRÍCULA: del 9 al 19 de gener de 2023

DATES DELS CURSOS: del 6 de febrer al 19 de maig de 2023

MODALITATS DELS CURSOS:

 • PRESENCIAL (75 hores). Són cursos presencials amb classes de tres dies per setmana.

 • SEMIPRESENCIAL (35 hores). Són cursos amb classes presencials d’un dia per setmana que s’han de completar amb treball autònom a partir del material de classe.

 • VIRTUAL. És necessari disposar de connexió a Internet. Són classes en directe en un horari concret a través de videoconferència. Aquestes classes permeten la interacció del docent i els alumnes en temps real.

 • EN LÍNIA. És necessari disposar de connexió a Internet. El contacte amb el docent i els alumnes es fa a través de la plataforma Moodle. En aquest espai virtual hi ha tots els continguts, els materials i les activitats del curs. No és necessari que el docent i els alumnes coincideixin en horari per treballar els continguts, però hi ha una sessió quinzenal en un horari concret per treballar l’expressió oral.

*Hi col·laboren: Ajuntament d’Alaró, Ajuntament de Bunyola, Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Consell, Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament d’Inca, Ajuntament de Llubí, Ajuntament de Llucmajor, Ajuntament de Palma i Ajuntament de Porreres.

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ
 • Tenir 16 anys

Requisits tècnics (només cursos virtuals i a distància):

 • Accés a Internet

 • Alumnes dels nivells A1, A2, B1 virtuals: compte de correu electrònic de Gmail.

PREUS DELS CURSOS

Presencials i virtuals Semipresencials A distància

A1 i A2: 60 € B2: 60 € B2: 50 €

B1 i B2: 80 € C1, C2 i LA: 90 € C1, C2 i LA: 70 €

*Consultau els motius de reducció de matrícula.

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

Estar en situació de desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família amb persones amb discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del 33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.

REDUCCIÓ DEL 100 % DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

Ser membre d’una família nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

ADRECES DELS CENTRES ON S’IMPARTEIXEN ELS CURSOS

NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@ieb.caib.es o posar-te en contacte amb l’IEB a través dels següents telèfons, amb horari de 9 a 14 h:

 • Central IEB: 971 17 76 04.

 • Centre de Català de Ciutadella: 971 48 42 04.

 • Centre de Català d’Eivissa: 682 82 70 44.

 • Centre de Català d’Inca: 971 50 58 09.

 • Centre de Català de Manacor: 627 32 91 91.

Si voleu obtenir un títol oficial de català, us heu de presentar a les proves de la Direcció General de Política Lingüística (dgpoling.caib.cat).

INFOMACIÓ: AQUÍ

 

 

Formación en el sector de la construcción

Os dejamos la información de los próximos cursos grauitos del SOIB que ofrecen desde Fundación Laboral de la Construcción.

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN

 

 

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN – CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA

 

 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

 

 

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2023

Inscripció

El termini d’inscripció serà del 10 al 23 de novembre, ambdós inclosos.

Calendari de les proves

Llocs de les proves

Eivissa, Formentera, Inca, Manacor, Maó i Palma

Informació general

—   Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2 i C1) no s’ha d’acreditar cap nivell previ.

—   Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals. En cas que faceu una inscripció a més d’un certificat general, convé que tingueu en compte el següent:

 1. En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
 2. En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
 3. No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració

—   La inscripció es podrà fer de manera telemàtica o presencialment.

—   Taxes:

 

—   Consultau els motius de bonificació i exempció de la taxa d’inscripció i la documentació que s’ha de presentar per acreditar-los en el document «Bonificacions i exempcions de la taxa» al final d’aquesta pàgina.

—   Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

—   Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.

—   No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocat a la prova oral.

—   Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, valoració i els models de les proves.

Oportunidades formativas y Laborales en el Sector Náutico – CALVIÀ – LLUCMAJOR – MANACOR – SÓLLER – INCA – SINEU – ANDRATX

Xerrades per conèixer les possibilitats formatives i laborals del sector nàutic. Inscripció oberta Llucmajor

 

El sector nàutic t’ofereix una mar d’oportunitats per a la formació i l’ocupació. Embarca’t!

Aquestes jornades informatives que organitzam juntament amb BlueGeneration, projecte europeu que té com a objectiu arribar a la població europea per a formar-se i treballar dins l’economia blava, es duran a terme entre el mes d’octubre de 2022 i el mes de febrer de 2023 a diferents municipis de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Si t’interessa conèixer les possibilitats formatives i laborals per poder dedicar-t’hi professionalment, ara és el moment!
Inscriu-t’hi en el formulari següent:

Inscripcions obertes:

Novembre 2022: Llucmajor. Inscripció fins al 15/11/2022 pitjant aquí.

Una vegada acabi el període d’inscripció contactarem amb tu per donar-te les indicacions del dia, lloc i l’hora de trobada.

 • Inscripció pendent:

Novembre: Calvià i Andratx

Desembre: Comarca de Llevant (Manacor)

Gener: Comarca Nord (Pollença)
Comarca Tramuntana (Sóller)
Comarca del Raiguer (Inca)

Febrer: Comarca del Pla (Sineu)
Eivissa (Eivissa Vila)
Formentera (a determinar)

Consulta el contingut i detalls de la xerrada

Més informació al telèfon 971 176 027 o a l’adreça electrònica ofertesehib@soib.caib.es