V Plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2021 – 2023

El IBdona ha publicat recentment el V Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2021 -2023:

L’estudi d’aquesta diagnosi que serveix de document de partida per elaborar el V Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes s’ha basat en el cos legislatiu vigent, en la recollida de dades quantitatives i en la posterior anàlisi qualitativa. Tot això, tenint com a referència la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes a les Illes Balears, i els plans i els acords indicats en el punt anterior, que s’han executat recentment o bé s’han d’executar simultàniament al V Pla Estratègic.

La diagnosi, així com tots els treballs que estan relacionats amb la proposta del V Pla Estratègic, s’ha fet entre febrer i desembre de 2020 i s’ha vist afectada per les restriccions i les limitacions derivades de la situació de pandèmia i l’estat d’alarma. Aquestes limitacions han condicionat la metodologia prevista inicialment, en què es preveia una part de consulta i de debat amb persones expertes i associacions de dones que no s’ha pogut dur a terme seguint les dinàmiques i el calendari programat.

Adjuntem el document elaborat i web de l’IBDONA:

V Pla estratègic d’igualtat

Web: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2300002&coduo=232&lang=ca

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *