ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN DOMICILIO

Está abierta la inscripción del 10 al 31 de enero de 2022 del certificado de profesionalidad 2 de ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN DOMICILIO en horario de tarde (15-21h).
La inscripción puede hacerse presencial o telemáticamente. Una vez se reciba la solicitud de inscripción, desde secretaría se telefoneará para dar hora para una entrevista personal. El horario de secretaría es de lunes a viernes de 8-14h y los martes y jueves 16-19:30h.
Puedes descargarte la solicitud de inscripción y rellenarla AQUÍ.
Muy importante aportar la documentación requerida:
1. Original y fotocopia DNI/NIE.
2. Documentación acreditativa de requisitos de acceso.
3. Fotocopia de tarjeta de demanda del SOIB actualizada.

REQUISITS DE L’ALUMNAT:
Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites en el SOIB amb
la demanda d’ocupació actualitzada abans d’iniciar el curs i han de complir els requisits establerts en
l’article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els certificats de professionalitat:
– Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).
– Tenir 2n
de batxillerat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels
dos cursos.
– Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
– Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del
certificat al qual es vol accedir. En cas de què no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de
la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família
professional.
– Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
– Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau- FP1)
– Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
a) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nívell acadèmic superior.
b) Tenir un títol de formació professional bàsica.
c) Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
d) Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació
professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa.
e) Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de
formació professional.
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
– Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la
formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

Col·lectius prioritaris:
– Persones que han iniciat un itinerari personalitzat d’inserció amb un mes d’anterioritat a l’inici de
l’acció formativa.
– Treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació.
– Joves d’entre 16 i 29 anys desocupats.
– Persones de més de 45 anys desocupades.
– Persones desocupades de llarga durada (12 mesos ininterromputs dins un període de 18 mesos).
– Dones desocupades, en les qualificacions en què tenguin poca presència.
– Persones amb discapacitat desocupades.
– Persones amb unitats de competència pendents de cursar per poder completar un certificat de
professionalitat.
Informació, inscripció i realització: CIFP Son Llebre
Centre Impartidor: CIFP Son Llebre
Adreça: C/Inés Ribera, 8-A Es Pla de na Tesa
Persona de contacte: Toni / Roberto
Telèfon: 971 60 74 32  Adreça electrònica: cifpsonllebre@educaib.eu
Selecció: Entrevista personal.

Fuente: cifpsonllebre.cat

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *