Oferta Pública de Empleo 2020 y CORREOS

TODA LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA EL 2020

Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020

BOE

Oposicions de correus

Obert el termini d’inscripció per a participar a les oposicions de Correus. La inscripció és de forma telemàtica i es pot fer a partir de dia 23 de novembre fins al dia 2 de desembre. A les Illes Balears es convoquen 79 places en total, entre llocs de feina de repartiment i atenció al client. Tota la informacióConvocatòria. Sol.licitud

*Coste aprox. de inscripción +- 11.65€

Fuente: PalmaJove

 

BORSA DE PERSONAL PER AL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE PÒRTOL

 

Vacants: AUX. INFERMERIA, FISIOTERAPEUTA, NETEJA, TÈC. SOCIOSANITARI, TREBALLADOR/A FAMILIAR
Funcions principals: Funcions pròpies de cada lloc a un centre de dia de gent gran 
Formació / Titulació: Títols oficials exigits per a cada lloc
Idiomes: castellà i català
Experiència: es valorarà experiència prèvia en intervenció amb persones majors
Data d’incorporació: borsa per substitucions
Horari: 8 a 15’45 o 9’15 a 17 h.  (neteja de 7 a 12 h, fisio de 9’15 a 17 h.)
Tipus / Durada contracte: substitucions
Sou: 1.112 € bruts mensuals (neteja 783 € bruts, fisio 1.481 bruts)
Com sol·licitar: Enviar CV a: borsatreballpalma@estudi6.com amb la ref. Infojove borsa Pòrtol i lloc a cobrir

OFERTA PÚBLICA – REACTIVA

Consulta TODAS las OFERTAS publicadas por el SOIB a través del programa REACTIVA.

SOIB Reactiva 2020 es un programa de contratación pública en Ayuntamientos y Consells Insulares, durante 4 meses, de personas desempleadas a causa de la crisis económica por la COVID 19, o desempleadas de larga duración para que puedan mantener sus habilidades competenciales o para facilitar su recualificación profesional.

Línea 1. SOIB Reactiva 2020 dirigido a jóvenes menores de 30 años en desempleo.
Línea 2. SOIB Reactiva 2020 dirigido a personas desempleadas de 30 años o más, en paro de larga duración. Inscripció SOIB com a desocupat/da almenys 12 mesos dels 18 mensos anteriors.
Línea 3. SOIB Reactiva 2020 dirigido a personas desempleadas de 30 años o más, de corta duración, afectadas directamente por la crisis económica causada por la Covid 19. Inscripció SOIB mínim 3 mesos o inferior si provenen d’un ERTO.

 

BOLSINES DE EMPLEO EN MALLORCA SEPTIEMBRE 2020

Oferta

Fecha publicación

Plazo

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatoria Bolsín Auxiliares Residencia Cas Metge Rei 29/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatoria Bolsín Trabajadores/as Familiares 29/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SELVA. Bases que tienen que regir la constitución de una bolsa de policia local del Ayuntamiento de Selva 29/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. Convocatoria y las bases para la selección de un/a Técnico/a de Ciclismo de la Fundación para el Deporte Balear y la creación de una bolsa de trabajo para sustituciones de este puesto de trabajo 26/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. Convocatoria y las bases para crear una bolsa de trabajo para sustituciones del puesto de trabajo de Preparador/a Físico/a de la Fundación para el Deporte Balear 26/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de trabajo de técnico/a de medio ambiente como personal funcionario interino de Administración Especial, subescala técnica, clase media, grupo A, subgrupo A2, del Ayuntamiento de Santanyí 26/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA. Procedimiento selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de educadores/as sociales 24/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatoria para constituir una bolsa extraordinaria de profesores/ as de adultos para cubrir las necesidades temporales que se produzcan en la corporación mediante contrataciones laborales temporales 22/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatoria de una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos 22/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Convocatoria y de las bases que han de regir el procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de auxiliar administrativo/administrativa interino o personal laboral, mediante oposición 19/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 10 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria de un bolsín extraordinario para la cobertura temporal de plazas de oficial/a de rotulación 19/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 8 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria concurso oposición turno libre trabajador/a familiar tasa de reposición del Ayuntamiento de Palma 19/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria concurso oposición turno libre trabajador/a familiar tasa adicional de estabilización del trabajo temporal del Ayuntamiento de Palma 19/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.
GOVERN DE LES ILLES BALEARS. Convocatoria para cubrir 3 plazas de abogado/a 17/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria concurso oposición turno libre TAE superior economista del Ayuntamiento de Palma 17/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria concurso oposición turno libre zelador/a de obras del Ayuntamiento de Palma 17/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Decreto convocatoria y bases específicas concurso oposición turno libre bombero/a conductor/a del Ayuntamiento de Palma 12/09/2020 Plazo de recepción de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.

FUENTE: PalmaActiva